Obs! Oppgaven er skrevet med tanken om at målgruppen er engelsktalende og ordet "kylling middag" betyr ingenting og er kun for å bevare merkevaren på en lovlig måte.

Studiet ved Solent University of Southampton var delt inn i 3 store oppgaver. En av dem het "visual research" og gikk ut på at vi skulle gå i dybden og bli eksperter på et område vi selv ønsket. Gjennom studiet jobbet jeg mest med pakningsdesign og markedsføring av produktet. Derfor ønsket jeg å lære mer om hvorfor pakningsdesign er så viktig for salg av produkt og fokuserte i hovedsak på mat og drikke.

"Graphic design is the silent salesman of any product"


"Chicken Dinner" var en sjokolade (ja, du leste riktig, en sjokolade!) fra Sperry Candy Company of Milwaukee som ble introdusert i 1923 og fjernet fra markedet i 1962. "Fair Packaging and Labelling Act of 1966" var en lov som krevde mer informasjon på pakningene, denne trengte aldri "Chicken Dinner" å ta hensyn til.

Så, hva om "Chicken Dinner" skulle blitt lansert igjen? Hvordan ville den sett ut med moderne pakningsdesign som følger alle lover og regler? 

Les deler av research-dokumentet i bunnen av siden. Alle bilder av den orginale pakningen er funnet på nett.
Back to Top