I dette skoleprosjektet var vi så heldige å få samarbeide med =Oslo. De ga oss et sett med artikler hvor vi skulle sette dette sammen til et fiktiv magasin. Her måtte vi utforme logo, samt lage oppsett mellom bilder og tekst. 

Noen av bilene er hentet fra www.unsplash.com og andre er tatt av meg.
Back to Top